US election

Clinton eller Trump: vad blir konsekvenserna för handelspolitiken?

By October 28, 2016 No Comments

Intervju med Sveriges Ambassadör till WTO, Daniel Blockert.

Daniel Blockert är sedan två år tillbaka Sveriges ambassadör vid världshandelsorganisationen, WTO, med säte i Geneve. Han har stor erfarenhet av internationell handelspolitik och har tidigare varit departementsråd och biträdande enhetschef för Enheten för Internationell handelspolitik vid Utrikesdepartementet.

Daniel Blockert, Sveriges Ambassadör till WTO

Jag ringer upp Daniel Blockert för att höra vad han tror kommer att hända med handelspolitiken efter det amerikanska valet. Framtiden beror delvis på vem som vinner valet, men i korthet kan Daniels analys sammanfattas i fyra punkter:

  1. Mer multilateralt fokus och fler tvister inom WTO
  2. Stagnering av bilaterala frihandelsavtal, med en eventuell omförhandling av TTP och stora frågetecken kring TTIPs framtid.
  3. Ökad protektionism och högre konfliktnivå med Trump som president
  4. Handelspolitiken under Clinton kommer på lång sikt likna Obamas

 

Framtiden för förhandlingarna om bilaterala handelsavtal kommer antagligen att bli svårare och svårare den närmsta tiden, oavsett vem av kandidaterna som vinner. Det beror inte bara på USA, utan också på de problem som EU har. Västvärlden har inte lyckats förklara varför en öppen handelspolitik leder till en positiv utveckling, och det måste vi bli bättre på. Trump har till exempel argumenterat för att jobben försvinner inom tillverkningsindustrin på grund av handel, men det är kraftigt överdrivet. Det finns flera studier som visar på att det är automatiseringen och den låga produktiviteten inom vissa områden som gör att arbeten försvinner – säger Blockert.

Daniel Blockert tror att det finns möjligheter att förhandlingarna istället kommer att ta fart multilateralt inom WTO. Både Trump och Clinton har lovat att USA ska bli bättre på att se över att länder efterlever sina åtaganden inom avtalen och de kommer således bli mer aktiva på handelstvistsområdet.

Clinton kommer att behöva visa att hon är tuff mot exempelvis Kina och Indien. Trump å sin sida har tidigare hotat att lämna WTO, vilket han måste ha kongressens godkännande för att göra. Under senare tid har han dock svängt och fokuserat mer på att använda WTO för tvister.

Vad det gäller frihandelsavtalen är deras framtid oklar. Trump har tagit fram ett sjupunktsprogram för handelspolitik där han skriver att USA under hans ledning skulle dra sig ur TPP (Trans Pacific Partnership mellan USA och en rad asiatiska länder). Daniel förklarar att TPP i USA, anses vara mer infekterat än avtalet mellan EU och USA, TTIP. TTIP anses å andra sidan vara kontroversiellt bland många i EU och det kommer ta lång tid innan det blir högnivåförhandlingar inom TTIP igen.

Trumps handelspolitik skulle i längden även få indirekta konsekvenser för ett litet exportberoende land som Sverige.

Han har gjort handelspolitik till en stor fråga i valet och som president kommer han att behöva genomföra de förändringar han krävt. Trumps påståenden att Kina manipulerar valutan och snedvrider konkurrensen kommer att leda till motreaktioner. Med fler protektionistiska tendenser ökar riskerna för ett handelskrig och en mycket infekterad diskussion inom WTO.

Clinton förväntas däremot inte göra så stora förändringar jämfört med Obamas handelspolitik. Daniel påminner om att många ansåg att Obama stod för en restriktiv handelspolitik innan han blev vald till president. Det tog lång tid innan Obama blev aktiv inom handelspolitiken. För Clinton kommer det till en början att vara känsligt att prata handelspolitik och hon kommer antagligen att omförhandla TPP. Men på längre sikt tror Sveriges WTO-ambassadör att Clintons handelspolitik kommer vara lik den vi ser idag.

Intervju av Sara Holmberg, konsult JKL